Όροι Χρήσης & Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του site μας www.intercreta.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά της.

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία ενημέρωση: Μάϊος 2020

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της τοποθεσίας σημαίνει αποδοχή των παρόντων όρων και των Ορων Χρήσης. Στην περίπτωση που οι όροι τροποποιηθούν, θα τροποποιηθεί και η ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω. Για το λόγο αυτό, συστήνουμε να ελέγχετε την ημερομηνία ενημέρωσης που αναγράφεται ανωτέρω κάθε φορά που επισκέπτεστε την τοποθεσία. Παρακαλούμε διαβάστε τους Ορους Χρήσης για λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με την γενικότερη πολιτική μας σε ότι αφορά την χρήση της τοποθεσίας στο διαδίκτυο από τους επισκέπτες μας.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@intercreta.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση όλων των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται από τους επισκέπτες της τοποθεσίας (αιτήσεις εργασίας, βιογραφικά κλπ) θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα InterCreta αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος είναι εμπιστευτικές και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα : Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. To InterCreta  δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Στην περίπτωση που το InterCreta, χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Intercreta θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την αξιολόγηση των αιτούντων από το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού της. Ότι τα δεδομένα αυτά δύναται η άνω εταιρία να χρησιμοποιήσει και για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους.

Στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχει πρόσβαση η εταιρία Ax-Easy. Τα δεδομένα αυτά δεν θα ανακοινώνονται περαιτέρω σε τρίτους.

Η ασφάλεια των δεδομένων σας διασφαλίζεται μέσω της πιστοποίησης SSL που διαθέτει από τον Νοέμβριο του 2016 η παρούσα ιστοσελίδα. Έτσι οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μας στείλετε, να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραποιηθούν ή κλαπούν από κάποιον τρίτο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε πάνω στο πράσινο εικονίδιο στο κάτω μέρος της οθόνης εκεί που γράφει “SSL Πιστοποίηση”.

 

GDPR (ΓΚΠΔ)

Σχετικά με τον κανονισμό και την προστασία των δεδομένων

Γενικό πλαίσιο

Από τις 25 Μαΐου 2018, με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, θα ισχύει η ίδια δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.

Η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για την προστασία των δεδομένων συνεπάγεται ότι

 • οι πολίτες θα ελέγχουν καλύτερα τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα
 • οι επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την εφαρμογή ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Σελίδα Αίτησης Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Οτι έχετε δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των άρθρων 11 έως 13 του νόμου 2472/1997, για την άσκηση των οποίων μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, οδός Οδός Κατσιμπούρη 26 – Τ.Κ. 716 01 – Καρτερός, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. 2810 225139, 2810 241651 Fax: 2810 221636

Διασυνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες (links)

Σας ενημερώνουμε ότι, αποκλειστικά προς διευκόλυνσή σας, σας παρέχουμε υπηρεσίες διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές τοποθεσίες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Ούτως, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την πολιτική διαχείρισης των δεδομένων τους. Η πρόσβαση σε αυτές πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Για το λόγο αυτό συνιστούμε να ενημερώνεστε σχετικά πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε πληροφορία στις τοποθεσίες αυτές.

Ανήλικοι

Συνιστούμε στους γονείς να επιβλέπουν τα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα μας είναι κατάλληλη για ανηλίκους και δεν εμπεριέχει άσεμνο υλικό ή άλλο που προσβάλει πρόσωπα ή καταστάσεις.

Ασφάλεια

Η εταιρία μας καταβάλλει κάθε εύλογη εμπορικά και τεχνολογικά προσπάθεια στην τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται με σκοπό να προστατεύσει τα εν λόγω δεδομένα από οποιαδήποτε τυχόν απώλεια, αθέμιτη χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή από μή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Τρόποι Αποστολής

Αποστολή εντός 24 ωρών.

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και φέρουν την ένδειξη “’Αμεση παραλαβή/Παράδοση” είναι άμεσα διαθέσιμα προς αποστολή παρέχοντας την δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών σας σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 24 ώρες.

Παράδοση.

Η μεταφορά του εμπορεύματος πραγματοποιείται από την Γενική Ταχυδρομική ή την ACS με παράδοση εντός 1-2 ημερών. Σε απομακρυσμένες / δυσπρόσιτες περιοχές ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον μία εργάσιμη ημέρα.

Κόστος αποστολής

Το κόστος αποστολής για όλες τις παραγγελίες είναι 2,50 ευρώ για συνολικό βάρος μέχρι 2 κιλά. Το κάθε επιπλέον κιλό επιβαρύνεται με 1 ευρώ.

Για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Εξέλιξη παραγγελίας.

Μόλις η παραγγελία σας αποσταλεί θα ενημερωθείτε μέσω email και θα λάβετε τον αριθμό αποστολής με τον οποίο θα μπορείτε να ελέγχετε online και σε πραγματικό χρόνο την πορεία του δέματος σας.

Τρόποι πληρωμής

Αντικαταβολή

Τα προϊόντα έρχονται μέσω courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο την στιγμή της παραλαβής. Η αντικαταβολή επιβαρύνει τον αγοραστή με 2 ευρώ.

Πιστωτική κάρτα – Χρεωστική κάρτα – Προπληρωμένη κάρτα

Σε συνεργασία με την Eurobank, πληρώνετε στο περιβάλλον της τράπεζας, με απόλυτη ασφάλεια. Δεχόμαστε όλες τις κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες) των Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express. Για πληρωμή με κάρτα δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση.

Kατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης, μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους κάτωθι λογαριασμούς μας στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε το ποσό όπως αυτό θα έχει εμφανιστεί κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΦΟΙ Γ. & Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.

 • ALPHA BANK ( EUR ) : 689.002330.000354
  IBAN: GR87 0140 6890 6890 0233 0000 354
 • ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( EUR ) : 5751-025983-819
  IBAN: GR81 0172 7510 0057 5102 5983 819
 • EUROBANK ERGASIAS ( EUR ) : 0026.0276.28.0200731437
  IBAN: GR38 0260 2760 0002 8020 0731 437
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EUR) : 205/44116922
  IBAN: GR34 0110 2050 0000 2054 4116 922

Η παραγγελία θα αποσταλεί μόνο αν λάβουμε την κατάθεση.
Η κατάθεση πρέπει να γίνει μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Αν το αντίστοιχο ποσό δεν κατατεθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφές

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν θα πρέπει αρχικά να  επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 2810299215 αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος η οποία προκύπτει από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς. Πρέπει όμως να πληρούνται τα παρακάτω:

 • Το προϊόν ή τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση την οποία τα έχετε παραλάβει, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και εντός της εργοστασιακής συσκευασίας τους η οποία δεν πρέπει να είναι φθαρμένη ή αλλοιωμένη.
 • Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς.
 • Σας αντικαθιστούμε ή σας επιστρέφουμε το ποσό της αξίας του προϊόντος στην αξία που το αγοράσατε αλλά όχι τα έξοδα μεταφοράς εκτός αν πρόκειται για αποδεδειγμένα ελαττωματικό προϊόν ή περίπτωση δικού μας λάθους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα InterCreta ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του InterCreta ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Στοιχεία εταιρείας:

INTERCRETA – ΑΦΟΙ Γ. & Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.
ΑΦΜ : 081315820 – Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 076972327000
Οδός Αντωνίου Κατσιμπούρη 26 – Καρτερός
Ηράκλειο Κρήτης – Τ.Κ. 71601
Τηλ:
2810 225139, 2810299215
Fax: 2810 221636
E-mail : info@intercreta.gr